INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

IUT Izdvojeno

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2017/2018. Godini - drugi upisni rok-

Nastavak aktivnosti studenata Internacionalnog univerziteta Travnik u okviru Erasmus+ programa mobilnosti

Akademik, rektor, Prof. Dr Ibrahim Jusufranić održao inspirativno predavanje na Kaunas fakultetu, Vilnus univerziteta u Litvaniji

Eurasia Review i Foreign Policy News, SAD o Internacionalnom univerzitetu Travnik

Akademik, rektor, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić, u posjeti Kaunas fakultetu, Vilnius univerziteta iz Litvanije

Internacionalni univerzitet Travnik je zvanični partner Međunarodnog festivala „Poslovni uspjeh i Noć evropskih nagrada“ u organizaciji Evropske poslovne skupštine (EBA) iz Oxforda, Velika Britanija

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Evropskog univerziteta- Republika Makedonija

Saobraćajni fakultet IUT-a u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB uspješno i kontinuirano organizuje stručne skupove stručnog usavršavanja

IUT Novosti

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2017/2018. Godini - drugi upisni rok-
19.09.2017 | Javne vijesti | Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku   Na osnovu člana 101. Z...
Professor of Faculty of Ecology, IUT, Assoc. Prof. Dr Mirano Jupić held a professional lecture at the 15th International Fair of Ecology “Ekobis 2017” in Bihać
19.09.2017 | Javne vijesti | Upon invitation by the side of organizers and the Una-Sana Canton Chamber of Commerce, Asso. Prof. Dr Mirano Jupić, Professor at the Faculty of Ecology at the International Univers...
Continued activities of students of International University Travnik within the Erasmus + mobility program
12.09.2017 | Javne vijesti | Within  the framework of the Erasmus + mobility program, a third year students of the Faculty of Economics, Zahid Varupa and Lejla Šoto, a third year student of the Faculty of...
Academician, Rector, Prof. dr. Dr. Ibrahim Jusufranić held an inspirational lecture at Kaunas University, Vilnius University, Lithuania
07.09.2017 | Javne vijesti | Continuing an academic visit to the Kaunas Faculty, Vilnius University, and at the Dean's invitation, Assoc. Prof. Dr Kęstutis Driaunysa, leading of the IUT delegation, on Wednesda...
American Journals; Eurasia Review and Foreign Policy News, Praise Globalization of International University Travnik
07.09.2017 | Javne vijesti | The importance of academic quality recognition, cutting edge curriculum, establishment of project based learning initiatives and the globalization of tertiary education institution...
Academician, Rector, Prof. Dr Ibrahim Jusufranić, visiting the Kaunas Faculty, Vilnius University from Lithuania
06.09.2017 | Javne vijesti | At the invitation by the dean, Assoc. Prof. Dr Kęstutis Driaunys, in the academic visit to the Kaunas faculty, Vilnius University from Lithuania, with the leading of the IUT delega...

Hide Main content block