Online kurs o borbi protiv diskriminacije

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih  KULT, osmislila je online kurs o borbi protiv diskriminacije, dostupan na www.obuka.ba.

 

Potrebno je da se registrujete kako biste pristupili kursu, ukucate pojam “diskriminacija” u polje “pretraži kurseve” i  vidjećete ovaj kurs kao rezultat pretrage.

 

Kurs se sastoji od tri modula: 1) predrasude i stereotipi, 2) kako prepoznati diskriminaciju i 3) diskriminacija i oblici diskriminacije.  Nakon završetka kursa moći ćete prepoznati uzroke diskriminacije, objasniti značaj Zakona o zabrani diskriminacije, prepoznati i objasniti najčešće zablude o pojmu diskriminacije, prepoznati oblike i elemente diskriminacije, i zaštititi sebe i druge od diskriminacije. Iako je ovaj kurs posebno prilagođen mladim osobama, vjerujemo da bi mogao biti koristan široj publici koju zanima ova tematika.

Ovaj online kurs će biti besplatan do kraja 2016. godine.

 

Tim za ljudska prava

Kancelarija OSCE-a u Travniku

Odbrana doktorske disertacije

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

EKONOMSKI  FAKULTET

 

III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

Na Ekonomskom fakultetu u Travniku, u subotu, 02. jula 2016. godine u 14:00 h, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Grgurević Davora, na temu:

 

„GOSPODARSKA DIPLOMACIJA U POZICIONIRANJU HRVATSKOG GOSPODARSTVA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU“

 

 

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Fakulteta.

Pristup odbrani je slobodan.

 

 

                                                                                      Služba za nastavu