E-Biblioteka

Naši studenti, nakon prijave na DL sistem, imaju mogućnost da preuzimaju knjige u elektronskoj formi ili da iznajmljuju knjige iz biblioteke univerziteta. Neke od dostupnih knjiga su prikazane na listi:

  • Clear filters
Search:
Pretraga
Knjiga Kategorije Oblast Autor
Dinamičko programiranje i primjena Zbirka diplomskih / zavrsnih radova Saobraćaj Student: Husejin Mujkić (S-160) Mentor: Dr. Sc. Sead Rešić
Direktna prodaja Zbirka Magistarskih radova Ekonomija Student: Emir Muftić (E-17/13) Mentor: Prof. Dr. Ibrahim Jusufranić
Direktnaana Ulaganja Obavezna literatura Ekonomija Dr. Mehmedalija Hadzović
Djeca sa posebnim potrebama kao učesnici saobraćaja Zbirka diplomskih / zavrsnih radova Saobraćaj Student: Branko Vukilić (S-123) Mentor: Prof. Dr. Sc. Asib Alihodžić
Djela 1 Obavezna literatura Dodatna literatura Aleksa Šantić
Djela 2 Obavezna literatura Dodatna literatura Aleksa Šantić
Djela 3 Obavezna literatura Dodatna literatura Aleksa Šantić
Dokumenta u međunarodnom saobraćaju Zbirka diplomskih / zavrsnih radova Saobraćaj Student: Slaviša M. Miličević (S-65) Mentor: Prof. Dr. Ibrahim Jusufranić
Donosi li globalizacija kraj granica Zbirka Magistarskih radova Ekonomija Student: Stojan Stefanović (E-22/13) Mentor: Prof. Dr. Mladen M. Bodiroža
Draga moja majko Bosno Obavezna literatura Dodatna literatura Irfan Ajanović
Toggle hidden 1
Toggle hidden 2
Toggle hidden 3
Toggle hidden 4
Toggle hidden 5
Toggle hidden 6
Toggle hidden 7
Toggle hidden 8
Toggle hidden 9