Studenti II godine Saobraćajnog fakulteta IUT-a na terenskoj nastavi u Srednjobosanskom kantonu

Studenti Saobraćajnog fakulteta (II godina, odsjek: drumski i gradski saobraćaj) Internacionalnog univerziteta Travnik sa svojim profesorom, Doc. dr. Momčilom Sladojem i Višim asistentom, Samedom Ormanovićem, MA su,  u okviru terenske nastave na predmetu „Infrastruktura cestovnog saobraćaja“, realizirali neposredni praktični oblik teoretskih pretpostavki elemenata puta na cesti Travnik-Turbe i cesti Turbe-Vlašić tokom protekle nedjelje.


terenski rad SAO 1

I ovom prilikom su, tokom praktične nastave, uz učešće predmetnog profesora, studenti Saobraćajnog fakulteta IUT-a, uspješno implementirali praktične dio terenske nastave bivajući direktno uključeni u metodološku analizu i tehničku realizaciju pretpostavljenih teoretskih preduslova kada su u pitanju elementi puta u svojoj tehničko-tehnološkoj sveobuhvatnosti.

terenski rad SAO 2

 

terenski rad SAO 3

 

terenski rad SAO 4

 

terenski rad SAO 5

 

terenski rad SAO 6

 

terenski rad SAO 7

 

PR služba                                                                                    

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/