Predstavnik IUT-a učestvovao na sastanku sa delegacijom Evropske komisije u Banjoj Luci

Sa ciljem približavanja različitih mogućnosti za učešće u novom programu Evropske unije za istraživanje i inovacije – HORIZONT 2020, u Rektoratu Univerziteta u  Banjoj Luci je u srijedu, 08.6.2016.g., održan sastanak delegacije Evropske komisije sa predstavnicima javnih i privatnih univerziteta sa područja oba entiteta države Bosne i Hercegovine, ali i predstavnicima određenih državnih i privatnih privrednih agencija.

 Banja Luka Evropska komisija IUT 1

U ime Internacionalnog univerziteta Travnik iz Travnika, sastanku je prisustvovao doktorand IUT-a, Sabahudin Hadžialić. Pozdravnu, ali i uvodnu riječ je imao Rektor Univerziteta u Banjoj Luci, Prof. dr. Milan Mataruga, koji je na samom početku obraćanja naveo pitanje motivacije istraživača za uključenje u projekte, zbog visoko postavljene ljestvice mogućnosti prihvatanja projekata kada je u pitanju aplikacija za projekte unutar Horizonta 2020. Naime, nerijetko se dešava da veoma mali broj apliciranih projekata dobije zeleno svjetlo, i zbog toga je naglašen značaj umrežavanja potencijalnih uvezivanja univerziteta naše regije sa univerzitetima iz Evrope koji su iskustveno i metodološki upotpunjeni odgovarajućim tehnološkim znanjem unutar različitih istraživačkih projekata u bliskoj budućnosti.

Banja Luka Evropska komisija IUT 2

Poslije uvodne riječi na temu „Kako povećati učešće bosanskohercegovačkih istraživača u Horizontu 2020: Dileme i moguća rješenja“, koju su imali predstavnici Evropske komisije, Tanja Freiderichs i Kostasa Glinosa i obraćanja Ammara Miraščije, državnog koordinatora NCP za Horizont 2020 u ime Ministarstva civilnih poslova BiH, koji je govorio o detaljima vezanih za dosadašnje aplikacije uz primjer da je samo 10 % aplikacija do sada dobilo zeleno svjetlo, zajednički zaključak svih prisutnih je bio da, u neposrednoj saradnji svih nivoa obrazovnog i privrednog sektora u Bosni i Hercegovini, dođe do većeg angažmana svih zainteresiranih strana sa ciljem uobličavanja zajedničkih konzorcija sa istim i sličnim istraživačkim resursima u Evropskoj Uniji, kako bi se iskoristila sredstva koja su na raspolaganju u okviru Horizont 2020 programa.

Banja Luka Evropska komisija IUT 3

Sa WWW stranice NCP  citat: „Horizont 2020 je novi program Evropske unije za istraživanja i inovacije te je ujedno i najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi eura bespovratnih donacija organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim preduzećima, udruženjima, nevladinim organizacijama itd.) da se intenzivnije fokusiraju na inovacije i naučnoistraživačke aktivnosti bliske tržištu. Posebna pažnja je posvećena područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima za koja je namijenjeno oko 20 posto ukupnih sredstava.

Horizont 2020 je otvoren za svakoga i značajno su smanjene administrativne procedure kako bi se unaprijedio kvalitet rezultata.“...kraj citata.

Banja Luka Evropska komisija IUT 4

Značaj projekata ovakve vrste je i poziv našim istraživačima sa Internacionalnog univerziteta Travnik i dekanima svih naših fakulteta, da, kroz proučavanje odgovarajućih guidelines-a (smjernica) koje se mogu besplatno pogledati i preuzeti (i na našem jeziku) sa zvanične državne stranice Ministarstva civilnih poslova BiH posvećene upravo i projektu Horizont 2020: http://ncp.ba/, u bliskoj budućnosti budu neposredno više uključeni u pripremu, kreaciju i realizaciju projekata ovakve vrste.

Banja Luka Evropska komisija IUT 5

Naime, i pored neposrednog uključenja u naučno - istraživačke projekte (dva do sada, uz početak rada na trećem sa krajem ove godine u okviru KA1 i KA2 Erasmus+ programa) a realiziraju ih istraživački timovi koje vodi doktorand IUT-a, Sabahudin Hadžialić, potrebno je da, a u skladu sa osnovnim smjernicama rada i aktivnostima naučno-istraživačkog sektora IUT-a, kompletno akademsko osoblje IUT-a bude usmjereno ka većem angažmanu unutar naučno-istraživačkih projekata. Ovo je metodološki jasno i konkretno naznačio i Akademik, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić, rektor IUT-a, kao jednu od  glavnih budućih metodoloških smjernica rada i aktivnosti IUT-a, na nedavno održanom XIII Međunarodnom savjetovanju u organizaciji IUT-a na Vlašiću.

Banja Luka Evropska komisija IUT 6

Banja Luka Evropska komisija IUT 7

PR služba                                                                                    

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/