Internacionalni univerzitet Travnik uspješno predstavljen u Latviji na Naučnoj konferenciji „Društvo, integracija, obrazovanje“

Tokom proteklog vikenda, od 27.5. do 28.5.2016.g. na Univerzitetu Rezekne (Tehnološka Akademija Rezekne - TAR) iz Rezekna, Latvija – održana je Naučna konferencija „Društvo, integracija, obrazovanje“ koju je navedeni univerzitet organizovao u saradnji sa Šiauliai univerzitetom - Litvanija, Univerzitetom Bari Aldo Moro – Italija i „Alisher Navoi“ Samarkand državnim univerzitetom -Uzbekistan.

Latvija 27.5.2016

Radno tijelo Naučne konferencije u Latviji

U ime Internacionalnog univerziteta Travnik je bio zvanično i pozvan, od strane Dekanese Fakulteta za obrazovanje, jezik i dizajn TAR-a, Prof.dr. Marite Rozenfelde, kao počasni gost, naš doktorand, Sabahudin Hadžialić. Nimalo slučajno, jer IUT sa Tehnološkom akademijom Rezekne upravo realizira nekoliko zajedničkih naučno-istraživačkih projekata:

  1. 1.„Medijska pismenost i politička manipulacija - pozicije i opozicije u kontekstu razvoja i/ili sprečavanja razvoja zdravog društva neposredne demokratske svijesti - komparativne prednosti i nedostaci Bosne i Hercegovini i Latvije“ koji, u ime TAR-a vodi Prof.dr. Sandra Murinska – Gaile.
  2. 2.koji, u ime TAR-a vodi Prof.dr. Gilberto Marzano.

Latvija 27.5.2016 1

Gilberto Marzano i Sabahudin Hadžialić

Oba navedena projekta, u ime IUT-a vodi i realizira doktorand Sabahudin Hadžialić. Upravo je u toku proces metodološke analize sadržaja ankete koju su za potrebe naučno-istraživačkih projekata uspješno realizirali studenti (za IUT – sa Fakulteta medija i komunikacije a za TAR – sa Fakulteta za obrazovanje, jezike i dizajn).

 

 

U novembru mjesecu 2016.g. će biti održana i zajednička Press konferencija, uz korištenje Skype-a i/ili Live stream-a, kako u BiH, tako i u Latviji, kada će javnost u obje zemlje biti upoznata sa detaljima metodoloških rezultata iz realiziranih naučno-istraživačkih projekata.

 

Istovremeno, oktobra mjeseca 2016.g. kreće projekat „ Profesionalni razvoj u visokom obrazovanju: Poboljšanje sistema kvalitete u zemljama Zapadnog Balkana“ u  okviru Erasmus+ (KA2) programa. Unutar navedenog projekta je angažirano 17 univerziteta iz Evrope i Zapadnog Balkana a koordinatori projekta kako za Evropsku Uniju, tako i za Zapadni Balkan su: TAR i IUT.

 

Naravno, osobe koje su zajedno radile na pripremi, ali i koordinaciji cjelokupnog toka projekta koji će trajati od 2016.g. do 2019.g. su Prof.dr. Gilberto Marzano iz TAR-a i Sabahudin Hadzialic, doktorand IUT-a.

Latvija Velta Sabahudin 28.5.2016

Velta Lubkina i Sabahudin Hadžialić

Saradnja također postoji i kada je objava zajedničkih knjiga autora sa RAoT-a i IUT-a (uz uključenje još jednog univerziteta iz Poljske), tako da će do septembra ove godine svjetlo dana ugledati knjiga na engleskom jeziku „Uvod u društvene inovacije“, a bit će objavljena od strane prestižne Izdavačke kuće Mimesis International iz Italije. Ko-autori knjige su: Prof. dr. Miroslaw Grewinski, Zamjenik rektora sa Pedagoškog Univerziteta „Janusz Korczak“ iz Poljske i Prof. Dr. Gilberto Marzano sa TAR-a, kao i Sabahudin Hadžialić, doktorand IUT-a.

Latvija 27.5.2016 2

No, upravo realizirana Naučna konferencija u Latviji tokom koje je predstavnik Internacionalnog univerziteta Travnik zaista uspješno ostvario ne samo kontakte, već i pretpostavke za realizaciju još nekoliko zajedničkih projekata, a u skladu sa strateškim planovima još ranije uobličenim od strane Akademika, rektora IUT-a, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, sa ciljem daljnje internacionalizacije interaktivne saradnje između IUT-a i međunarodnih univerziteta, je otvorila mogućnosti za:

 

  1. 1.Uspostavu neposredne saradnje određenih fakulteta IUT-a i TAR-a u bliskoj budućnosti;
  2. 2.Priprema za održavanje zajedničke Međunarodne konferencije u kojem bi učestvovali univerziteti, pored IUT-a iz BiH, i iz Latvije, Litvanije, Poljske i Uzbekistana, što je i planirano za 2017.g. a pripreme su već u toku.
  3. 3.Uskoro potpisivanje i nekoliko Memoranduma o razumijevanju sa univerzitetima iz Poljske i Uzbekistana koji su usaglašeni upravo tokom trajanja navedene Naučne konferencije u Latviji.

 

Naš doktorand je, pored održanih sastanaka u uredu predsjedavajuće  Konferencije, Prof.dr. Velte Lubkine, aktivno učestvovao i na tri naučne radionice, dok je učešće na Konferenciji imalo 364 učesnika sa univerziteta iz 19 zemalja iz Evrope, Azije i Australije.

Latvija 27.5.2016 3

Internacionalni univerzitet Travnik je i ovom prilikom potvrdio da upravo aktivnim, neposrednim angažmanom kako pojedinaca iz našeg kolektiva, tako i menadžmenta u cjelini, možemo očekivati nastavak planiranog procesa jačanja sopstvenih kapaciteta sa ciljem dalnjeg razvoja, kako unutar naučno-istraživačkog procesa, tako i na polju međunarodne saradnje IUT-a.

Latvija 27.5.2016a

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/