Naš doktorand je imenovan profesorom na prestižnom univerzitetu u Rimu, Italija

UNINETTUNOPredavač sa Fakulteta za medije i komunikacija i doktorand Internacionalnog univerziteta Travnik, Mr.sc. Sabahudin Hadžialić je krajem februara mjeseca 2016.g. dobio izuzetno značajnu ponudu da bude gostujući profesor pri Fakultetu Komunikacijskih Nauka UNINETTUNO univerziteta iz Rima, Italija.

 

Naime, uz neposrednu ponudu od strane rektorice Università Telematica Uninettuno, Prof. Marie Amata Garito da dostavi prijedlog Syllabusa za predmet „Medijska etika u profesionalnom novinarstvu“ za Master studij „Mediji i komunikacije“ pri Fakultetu Komunikacijskih Nauka, i poslije metodološki uobličenog navedenog prijedloga, ali i odobrenja od strane Naučnog komiteta univerziteta iz Italije, 15.3.2016.g., naš predavač će postati gostujući profesor i tutor na Fakultetu Komunikacijskih Nauka od ove akademske godine.

 

Mr.sc. Sabahudin Hadžialić-doctorand je do sada objavio 19 knjiga (od kojih su tri naučnog i stručnog karaktera iz domena medijskih i komunikacijskih nauka, dok preostale dolaze iz sfere književnosti – proza  i poezija). Dio knjiga je objavio u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, a njegova djela su prevedena  na više od dvadeset svjetskih jezika, uz objavu knjiga u Italiji, Njemačkoj, Švajcarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj. Zastupljen je u književnim antologijama u zemlji i svijetu od 1999.g. Član je najznačajnijih strukovnih udruženja iz sfere novinarstva i književnosti u BiH, ali i regije i svijeta, uz učešće i organizaciju više naučnih konferencija i simpozija u BiH i Evropi. U statusu je Istaknutog umjetnika u Kantonu Sarajevo od 2009.g. Više informacija o Sabahudinu Hadžialiću, uz foto, video, članke, intervjue i filmske zapise od 1979.g. do danas se može pronaći na zvaničnoj WWW stranici našeg doctoranda: link.

Sabahudin Hadzialic i Nicola Paravati

 

Sabahudin Hadžialić i Nicola Paravati sa UNINETTUNO

 

U pripremi su mu dvije naučne i stručne knjige – jedna u saradnji sa kolegama iz Latvije – Dr. Gilberto Marzano i Poljske -  Prof. dr. Miroslaw Grewinski pod nazivom „Uvod u društvene inovacije“ za 2016.g., kao i knjiga naučnih eseja „Svijet kao globalni grijeh“ u izdanju Eurasia Review iz USA, za 2017.g.

 

Internacionalni univerzitet Travnik čestita našem doktorandu, a rektor univerziteta, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, saznavši za navedenu vijest o imenovanju našeg predavača za profesora na prestižnom UNINETTUNO univerzitetu iz Rima, Italija izjavio: „Značaj našeg univerziteta je još od ranije prisutan u evropskim akademskim i naučnim okvirima, dok imenovanje naših predavača za profesore na stranim univerzitetima dovoljno govori o predanosti Internacionalnog univerziteta Travnik unapređenju vlastitog akademskog i naučnog kadra, sa ciljem uspostavljanja odgovarajućih meritornih akademskih kriterija, ne samo za naš univerzitet, već i šire. Uvjeren sam da će imenovanje doktoranda Sabahudina Hadžialića za profesora na Fakultetu Komunikacijskih Nauka u Rimu, Italija, biti podstrekom i drugim našim predavačima i istraživačima, da, u domenu vlastitog interesa, pođu istim putem, ponosno predstavljajući na ovakav način ne samo Internacionalni univerzitet Travnik, već i Srednjobosanski kanton, ali i državu Bosnu i Hercegovini u cjelini.“

 

 

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/