PREDAVAČ SA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK OBJAVIO I DRUGU KNJIGU POLITIKOLOŠKIH I SOCIOLOŠKIH ESEJA U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA

Eurasia Review, magazin iz Sjedinjenih Američkih Država, je 25.1.2016.g. objavio novu knjigu stručnih politikoloških i socioloških eseja „South East Europe At The Edge Of Civilization“ (ISBN:  978-1-329-85028-6) našeg doctorand-a, Mr.sc. Sabahudina Hadžialića (Prijevod: "Jugoistočna Evropa na rubu civilizacije“).

                             

Cover page of the book 2016 Sabahudin Hadzialic 3

 

Navedeni eseji su u kontinuitetu, tokom 2014.g. i 2015.g. objavljivani na stranicama  američkog magazina Eurasia review, časopisa gdje je Sabahudin Hadžialić senior partner i član redakcije. Stručne prikaze – recenzije su uradili: Generalni menadžer i glavni urednik Eurasia Review, Robert Steven Duncan i Peter Tase, poznati novinar i naučni istraživač iz Sjedinjenih Američkih Država. Peter Tase  je također i urednik navedenog izdanja.

 

Recenzije knjige su dostupne na sljedećem linku, a knjiga će od 15.2.2016.g. biti dostupna studentima IUT-a u našoj biblioteci, gdje se već nalazi prethodna knjiga eseja istoga autora: „Bosnia and Herzegovina and XXI century“, objavljena 2014.g. također u SAD-e.

 

Internacionalni Univerzitet Travnik čestita autoru knjige, Mr.sc. Sabahudinu Hadžialiću, a navedeni naučni dosezi su dio i kontinuiranog usmjerenja našeg Univerziteta ka unapređenju koordinacije nastavno-naučno-istraživačke nadgradnje znanja i vještina naših studenata, profesora i asistenata, ali istovremeno i odgovarajućeg predstavljanja naše visokoškolske institucije u svijetu.

 

PR služba                                                                                    

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/