Telefonski brojevi

 

 • Rektorat 
 • Generalni menadžer
 • Izvršni menadžer

Akademik prof. dr. sc. Ibrahim Jusufranić

Doc. dr. sc. Jasmin Jusufranić

Mirsad Imamović, MA dipl. ing

     030-509-675              
 • Služba za ekonomsko-finansijske poslove
Sena Alihodžić 030-509-676 

 

 • Dekanat / Saobraćajni fakultet
 • Dekanat / Fakultet politehničkih nauka
 • Dekanat/ Fakultet informacionih tehnologija

 

Prof.dr.sc. Sinan Alispahić

Prof. dr.sc. Asib Alihodžić

Prof. dr.sc. Salih Bučuk

030-509-677 
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Azra Zaimović, MA

Aida Vrbanjac, MA

030-509-678 
 • Dekanat / Ekonomski fakultet
 • Dekanat / Fakultet za medije i komunikacije
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
 • Kancelarija za kvalitet

Prof. dr.sc. Nikola Kuvačić

Prof.dr.sc. Miloš Babić

Martina Križanović, MA

Mr.sc. Admir Purić

Erma Heco, dipl. ecc.

030-509-679 
 • Služba za informatičku podršku

Merima Delić, MA dipl. ing.

Dajana Rizvić, MA dipl. ing.

Alem Kozar, MA

Samed Ormanović, MA dipl.ing.

030-509-680 

 

 • PR služba
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

 

Lejla Skopljak, MA

Alisa Salkić, MA

030-509-681 
 • Studentska služba

Amna Brljak

Amela Halilović

Azra Kovač

Adela Mujinović

Sadina Terzić

030-509-682


030-540-586 

 • Dekanat / Pravni fakultet
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Prof.dr.sc. Dragan Golijan

Selma Otuzbir, MA

Irma Hodžić, MA

030-540-597