O univerzitetu

Počeci Univerziteta datiraju iz  2006. godine osnivanjem  Fakulteta za   privrednu i tehničku logistiku. Neposredno nakon toga, dobiva se rješenje za otvaranje i početak rada Ekonomskog fakulteta u Travniku. Uz konstantni i predani rad menadžmenta i stručnog tima fakulteta, Ministarstvo obrazovanja SBK donosi rješenje o otvaranju Saobraćajnog fakulteta u Travniku. Sa akademskom 2010/2011. sa radom počinje i Ekološki fakultet kojim se studijski program proširuje na nastavno-naučne oblasti biotehničkih nauka. Tako su stečeni uslovi za integraciju Internacionalnog Univerziteta Travnik (IUT), što je ozvaničeno rješenjem Vlade SBK br. 03-38-2/6 od 05.03.2010. godine. Proces integracije završen je u maju 2010. Sa akademskom 2011/2012. sa radom počinju  još dvije organizacione jedinice i to Pravni fakultet i Fakultet za medije i komunikaciju,što je ozvaničeno rješenjem Vlade SBK br. 03-38-27/10-7 od 1.10.2010. godine. Od akademske 2013/2014. godine IUT dobiva još dvije organizacione jedinice Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih tehnologija koja je ozvaničena rješenjem Vlade SBK br. 03-38-25/12 od 31.05.2013. godine.

Cilj Internacionalnog Univerziteta Travnik je da uspostavi saradnju sa elitnim fakultetima u Evropi i svijetu koji će pružiti studentima veću mogućnost izbora i vlastitog uticaja na kreiranje programa koje slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama.

Od samog početka organizacija i izvođenje studijskih programa se temelji na Bolonjskoj deklaraciji.

Nastajanje, rast i razvoj ovog Univerziteta obilježeno je potrebom da se u jednom, geografskom i privrednom smislu vrlo značajnom području, obrazuju stručnjaci koji bi postali osnovni nositelj privrednog razvoja ovog dijela Bosne i Hercegovine. Istodobno, cilj je bio stvaranje nukleusa znanstvene misli i mjesto stalnih inovacija znanja privrednika ovog i susjednih područja. Od osnivanja do danas, na fakultetima IUT je diplomiralo,magistriralo,doktoriralo 1500 studenata od kojih će mnogi postati poznati i uvaženi stručnjaci, a danas se na Univerzitetu obrazuje oko 3000 studenata.

Obzirom da je Univerzitet usmjeren na poboljšanje kvalitete studiranja, trenutno traje proces samoevaluacije i akreditacije studijskih programa. Uporedo teče izgradnja nove zgrade kako bi se studentima osigurali najsavremeniji uslovi studiranja.