Vizija Internacionalnog univerziteta Travnik

 

„Orjentacija:

 

Planiranjem i realizacijom nastavnih i istraživačko-razvojnih aktivnosti, te ostalim oblicima rada sa studentima i drugim korisnicima usluga Menadžment Internacionalnog univerziteta Travnik želi izgraditi imidž institucije kao značajnog faktora regionalnog razvoja. Menadžment univerziteta je zato u stanju  stalnog preispitivanja odgovora na pitanja vezana za ulogu nauke i obrazovanja u razvoju društva.

 

Svrha

 

Menadžment i Upravni odbor temeljit će razvoj Univerziteta na stručnom i naučno-istraživačkom radu u područjima koja direktno podupiru ekonomski razvoj lokalne zajednice i šire društvene zajednice. Povećanjem efikasnosti nastave i razmjenom znanja sa drugim univerzitetima uz prisustvo gostujućih profesora zadovoljit će se potrebe lokalne zajednice za  stručnjacima iz pojedinih oblasti privređivanja. U tu svrhu poticat će dalji razvoj postdiplomskog studija sa studijskim grupama od interesa za uspostavljanje održivog društvenog razvoja, kako bi se osnažio naučno-istraživački rad u saradnji sa partnerima.

 

Djelovanje

 

Ocjenjivanjem rezultata i analizom sadržaja studijskih grupa, te upoređivanjem sa konkurentnim obrazovnim institucijama menadžment će vršiti stalnu modernizaciju nastave. Na taj način će postojeće teorijske spoznaje pretočiti u stvaralačku praksu kao način izražavanja svakog nastavnika. Vođen programskim ciljevima temeljnih dokumenata Menadžment Univerziteta će:

 

Izgraditi odnose sa institucijama koje daju međunarodni legimitet ovom obrazovnom    projektu;

 

Izgraditi odnose sa korisnicima usluga u lokalnoj zajednici i regionu, sticanjem    povjerenja i povećanjem broja korisnika usluga;

 

Izgraditi unutrašnje strukture prema zahtjevima Evropske unije, uspostavljanjem sistema kvaliteta i sistema okolinskog upravljanja primjenom međunarodnih standarda;

 

Usvojiti evropske norme vrednovanja kvaliteta obrazovanja, obrazovnog procesa i    istraživačke djelatnosti.

 

Za ostvarenje ovakve društvene uloge Menadžment i Upravni odbor će zajedno sa partnerima pokrenuti, voditi i sufinansirati sljedeće projekte:

 

Transformacija postojeće nastavne prakse kako bi odgovorila naraslim društvenim potrebama i izazovima  budućnosti;

 

Intenzifikacija nastave primjenom savremenih pedagoških audiovizuelnih metoda i tehnika;

 

Uvođenje inovacija u obrazovanje; put prema praksi u kojoj su svi vidovi obrazovanja podvrgnuti stalnoj analizi;

 

Racionalizacija nastave kreativnim djelovanjem nastavnika u metodskom postupanju;

 

Transformacija fakultetskih znanja od čisto kongnitivnih ka ovladavanju metodama istraživačkog rada,

 

Povećanje efikasnosti nastave promjenama u organizaciji;

 

Edukacija zaposlenog osoblja u pravcu poštivanje preporuka Svjetskih Deklaracija o visokom obrazovanju;

 

Unapređenje sistema upravljanja kvalitetom usluga obrazovanja u skladu sa zahtjevima korisnika.”