PROTOKOL O MEĐUNARODNOJ OBRAZOVNOJ SARADNJI IUT I FATIH UNIVERZITETA IZ ISTANBULA

Fatih IUTUobličavajući planirane aktivnosti umrežavanja Internacionalnog univerziteta Travnik unutar evropske, ali i svjetske akademske zajednice, Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u petak, 17.4.2015.g. ugradio još jedno edukacijsko usmjerenje u naučnom mozaiku IUT-a, potpisavši Protokol o međunarodnoj obrazovnoj saradnji sa Fatih Univerzitetom iz Istanbula, Turska, koja će biti uobličena na akademskom nivou u narednom periodu, kroz realizaciju naučno-istraživačke saradnje studenata i predavača oba Univerziteta.

OKVIRNI SPORAZUM O SARADNJI IUT I UNIVERZITETA GUGLIELMO MARCONI, RIM

USGM IUTUsmjeravajući dugoročne akademske, naučno-obrazovne ciljeve ka saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije, Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u srijedu, 15.4.2015.g. ugradio još jedno edukacijsko usmjerenje u naučnom mozaiku IUT-a, potpisavši Okvirni sporazum o saradnji sa Guglielmo Markoni univerzitetom iz Rima, Italjia, koja će biti uobličena na akademskom nivou u narednom periodu, kroz realizaciju naučno-istraživačke saradnje studenata i predavača oba Univerziteta.

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU IUT I UNIVERZITETA NIKOLO KUZANO-TELEMATIKA, RIM

UNICUSANO IUT 4Usmjeravajući dugoročne akademske, naučno-obrazovne ciljeve ka saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije, Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u srijedu, 15.4.2015.g. ugradio još jedno edukacijsko usmjerenje u naučnom mozaiku IUT-a, potpisavši Okvirni  sporazum o saradnji sa Nikolo Kuzano univerzitetom  iz Rima, Italija, koja će biti uobličena na akademskom nivou u narednom periodu, kroz realizaciju naučno-istraživačke saradnje studenata i predavača oba Univerziteta.