Osoblje univerziteta

Osoblje Internacionalnog Univerziteta Travnik kontinuirano radi na vlastitoj edukaciji, proširivanju vlastitih saznanja i unapređenju nastavnih metoda u skladu sa modernim svjetskim trendovima. Zadovoljstvo nam je da Vam možemo prezentirati kratke biografije našeg naučno-nastavnog osoblja koje najbolje govore o kvalitetu nastave koja se odvija na našem univerzitetu.

Božidarka Arsenović CV

Admir Purić CV

Enes Huseinagić CV

Alisa Salkić CV

Merima Delić CV

Muhamed Bajrić CV

Branko Šarić CV

Dragan Golijan CV

Goran Popović CV

Irma Hodžić CV

Krstan Borojević CV

Lejla Skopljak CV

Nikola Kuvačić CV

Salih Bučuk CV

Selma Otuzbir CV

Martina Križanović CV

Ferid Softić CV

Nedžada Tolja CV

Remzija Kadrić CV

Dragan Petrović CV

Suad Obradović CV

Ibrahim Jusufranić CV

Raif Seferović CV

Nikola Manojlović CV

Sena Alihodžić CV

Jasmin Jusufranić CV

Ahmed Bjelopoljak CV

Amna Brljak CV

Milan Plavšić CV

Hamza Šehović CV

Ivo Andrijanić CV

Jasmina Grabus CV

Radoje Karadžić CV

Krsto Mijanović CV

Miladin Jurošević CV

Martina Rajić CV

Nedžad Haračić CV

Milorad Poljašević CV

Mirsada Aličehić CV

Nermin Mulaosmanovič CV

Redžo Butković CV

Sabahudin Hadžialić CV

Slavica Išaretović CV

Esad Halkić CV

Kemal Brkić CV

Sejfo Papić CV

Dajana Rizvić CV

Nazim Manić CV

Samed Ormanović CV

Zemir Sinanović CV

Sladoje Momčilo CV

Slobodan Stojadinović CV

Tihomir Đurić CV

Aida Terzić CV

Aida Vrbanjac CV

Sakib Kurtić CV

Erma Heco CV