Misija

Misija Internacionalnog univerziteta Travnik

 

„Usvojene premise iz evropske strategije o visokom obrazovanju:

Početak trećeg milenija obilježio je u nauci prelaz sa teorijsko-metodološkog na pripremu strateškog programa i projekata naučno-istraživačkog razvoja. U jedinstvenom istraživačkom prostoru Evrope pojavljuju se nejasnoće u racionalnosti pristupa i vođenja organizacijske efikasnosti, te ostvarivanja naučne i stručne misli na razvoj kroz iskru izvrsnosti. Reproduktivna znanja  postavljena su naspram inovacijskih. Osnovno pitanje obrazovnog menadžmenta je kako prodati ljudsku energiju oblikovanu u obrazovnim programima.

U obrazovanju su najbitniji sistemi, podsistemi i funkcije. Poglavlje 35, Agende 21 je svjetska strategija o ulozi nauke. Čovjeka interesuje planetarna promocija i zato su  102 zemlje Svijeta potpisale dokument o zemlji. Ono što čovječanstvu treba nije područje Deklarativne nauke. Svijet postoji kroz svjetsko tržište znanja i roba. Koliko strani partner zadovoljava svoj interes i potrebe.

Osnovni misioni pravci

Oplemenjivanje ljudskih resursa i pretvaranje u ljudske potencijale jačanjem istraživačkog pristupa programima koji moraju biti prilagođene obrazovnim standardima.

Usklađivanje studijskih programa Ekonomskog fakulteta, Saobraćajnog fakulteta, Ekološkog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta za medije i komunikacije i Fakulteta politehničkih nauka u Travniku prema potrebama lokalne zajednice, preporukama ministarstva obrazovanja i preporukama svjetske deklaracije o visokom obrazovanju i postizanje: kompetencije svršenog diplomca, potrebnog stepena specijalizacije i osposobljenost za istraživački rad.

Razvijanje opštih kompetencija: objektivnog vrednovanja rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost. Zatim razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u okolini u skladu sa racionalnim korištenjem resursa, sprovođenje mjera zaštite okoline u funkciji održivog razvoja.

Jačanje čovjekovog ekonomskog aktivizma sa stanovišta očuvanja životne sredine, kao i racionalnog korištenja prirodnih resursa od najvećeg značaja. Postizanje sposobnosti integrisanja znanja, rješavanja složenih problema nabave, proizvodnje, marketinga i upravljanja, te  razumijevanja složenih društvenih odnosa u zemljama u tranziciji. 

Razvijanje vještina učenja kao i opštih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za naučno-istraživački rad u specijalizovanim oblastima. 

Omogućavanje studentima upis na evropske visokoškolske ustanove. u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju,

Promovisanje Sistema kvaliteta u visokom obrazovanju saradnjom između članova sličnih asocijacija ili udruženja u regionu i Evropi, prihvatanjem međuinstitucionalne saradnje i šeme mobilnosti, kao i integralnih studijskih programa i programa istraživanja u oblasti ekonomskih i tehničkih disciplina.

Veza sa krajnjim ciljevima

Na taj način odškolovati svestranog, društveno odgovornog i stručnog diplomca, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama privrednog djelovanja i uspostavljanja stalnog rasta dodane vrijednosti.

Misija fakulteta je u skladu sa ciljevima programskog djelovanja. Periodično se preispituje misija i ciljeve, vrednujući komplementarnost studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja  razvoja lokalne i šire društvene zajednice).“