XII MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „TRANZICIJSKI IZAZOVI U BOSNI I HERCEGOVINI I ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA PRAVNOG, EKONOMSKOG I KOMUNIKACIJSKOG ASPEKTA“

U cilju razvoja i unapređenja nastavno-naučnog procesa i daljeg pozitivnog pozicioniranja naučno istraživačkih kvaliteta unutar svjetskih akademskih tokova, Internacionalni univerzitet Travnik je organizirao XII Međunarodnu konferenciju „Tranzicijski izazovi u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana sa pravnog, ekonomskog i komunikacijskog aspekta“, uz prisustvo ne samo istraživača i naučnih radnika iz naše zemlje, već i eminentnih akademskih i obrazovnih autoriteta iz regije, ali i iz svijeta.

XI Međunarodno savjetovanje

 

XI Međunarodno savjetovanje

„SAOBRAĆAJNI I EKOLOŠKI PROBLEMI DRŽAVA U TRANZICIJI S ASPEKTA INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU

22. i 23. maja 2015. godine, Hotel Pahuljica, Vlašić, Bosna i Hercegovina

X Međunarodna konferencija

X Međunarodna konferencija

''Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije zemalja Jugoistočne Europe u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“

18. i 19. decembra 2014. godine, Hotel Pahuljica, Vlašić, Bosna i Hercegovina