Lokacija univerziteta

Internacionalni Univerzitet Travnik se nalazi u industrijskoj zoni Dolac, udaljen oko 6 kilometara od centra Travnika. Radovi na izgradnji nove zgrade univerziteta budu gorovi do sredine 2013 godine nakon čega će se univerzitet preseliti na navu lokaciju u gradu Travniku.