Ankete i rezultati anketa

1.Anketa za ocjenu kvaliteta fizičkih resursa

2. Anketa za kvalitete nastavnika (saradnika) i nastave

3. ANKETA ZA NOVOUPISANE STUDENTE

4.ANKETA ZA OCJENU EFIKASNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA

5.ANKETA ZA DIPLOMIRANE STUDENTE

6. ANKETA - ULOGA STUDENATA U OSIGURANJU KVALITETA