Institut za saobraćaj

Ciljevi instituta su promocija primijenjenih istraživanja, novih tehnologija, ekspertna znanja iz svih oblasti saobraćajnog fakulteta.
U okviru instituta se mogu preduzimati specifična istraživanja iz oblasti saobraćaja, izrada studija, elaborata i projekata. Cilj instituta je da uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama, saradnja sa drugim fakultetima i institutima, učestvovanje na tenderima u zemlji i inostranstvu za realizaciju projekata i studija od strateškog značaja.
U tom smislu uspostavljena je saradnja sa mnogobrojnim kompanijam na nivou kantona, enitteta i države BiH, preduzećima iz oblasti saobraćaja i logistike i brojnim transportnim preduzećima i kompanijama.
Institut za saobraćaj podijeljen je u tri katedre, koje vode eminentni stručnjaci iz tih oblasti,  i to:

Katedra za bezbijednost saobraćaja

•    Prof.dr Relja Jovanović
•    Doc.dr Vuk Bogdanović
•    Mr. Dane Drašković
•    Mr.Momčilo Sladoje


Katedra za projektovanje i planiranje saobraćaja

•    Prof.dr Asib Alihodžić
•    Doc.dr Vuk Bogdanović
•    Mr. Dane Drašković
•    Mr.Momčilo Sladoje


Katedra za transportnu tehnologiju

•    Prof.dr Ibrahim Jusufranić
•    Prof.dr Pavle Gladović
•    Mr. Dane Drašković
•    Mr.Momčilo Sladoje