Magistarski studij

Ekonomski Fakultet

Saobraćajni fakultet

II ciklus studija (magistarski studij)
Studijski programi su:
II ciklus studija (magistarski studij)
Studijski programi su:
 • Ekonomija, menadžment i biznis
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing, menadžment i trgovina
 • Vazdušni saobraćaj
 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Sigurnost u saobraćaju
 • Računovodstvo i revizija

 

 

Fakultet za medije i komunikacije

Fakultet politehničkih nauka

II ciklus studija (magistarski studij)
Studijski programi su:
II ciklus studija (magistarski studij)
Studijski programi su:
 • Odnosi sa javnošću
 • Odsjek Mašinstvo
 • Novinarstvo
 • Odsjek Elektrotehnika

 

 • Odsjek Građevinarstvo i arhitektura

 

 • Odsjek Logistika

 

 • Odsjek Sigurnost i zaštita na radu

 

 • Odsjek Inžinjerski menadžment

 

Fakultet informacionih tehnologija

II ciklus studija (magistarski studij)
Studijski programi su:
 • Informacione tehnologije
 • Računarski sistemi i mreže
 • Softversko programiranje

 

Ekološki Fakultet

Pravni fakultet

II ciklus studija (magistarski studij)
Studijski programi su:
II ciklus studija (magistarski studij)
Studijski programi su:
 • Ekologija i okolinsko upravljanje
 • Građansko pravo
 • Inžinjerstvo zaštita životne sredine
 • Historija države i prava
 • Očuvanje biodiverziteta
 • Krivično pravo
 • Održivi razvoj i obnovljivi izvori energije
 • Državno i međunarodno javno pravo

 

 • Privredno pravo

1.    Cilj magistarskog studija

Primarni su ciljevi magistarskog studija na Internacionalnom univerzitetu Travnik sljedeći:

 • Specijalističko i istraživačko usavršavanje putem temeljitog  i sistematskog proučavanja uz primjenu savremenih metoda.
 • Ovladavanje metodama naučno- istraživačkog rada i usvajanje savremenih tehnologija, sistema upravljanja i metoda optimizacije rješenja.
 • Kandidatima omogućiti da prošire i prodube svoja znanja stečena u toku dodiplomskog studija i da se uvedu u naučno-istraživački rad, te da se osposobe za rješavanje problema i složenih zadataka nametnutih brzim naučnim i tehnološkim razvojem.
 • Utvrđivanje ranije usvojenih i sticanje novih znanja, te uvođenje u naučno-istraživački rad treba da omoguće kandidatima dobre osnove za nova naučno i tehničko- tehnološka rješenja, koja bi se primjenom savremenih metoda stalno unapređivala.

2.    Uslovi upisa na magistarski studij

 • Po Bolonjskom procesu  završen I ciklus studija prema modelu 3 + 2 ili 4 + 1 na fakultetima srodnog usmjerenja .
 • Kandidat mora raspolagati znanjem engleskog ili drugog svjetskog jezika, na nivou govora i razumijevanja pisanog teksta;


3. Prelazak sa drugih visokoškolskih ustanova

 • Internacionalni Univerzitet Travnik omogućava upis studenatima koji prelaze sa drugih fakulteta i univerziteta u BiH i inostranstvu, uz provođenje adekvatne procedure. Studentima koji prelaze sa drugih fakulteta i univerziteta iz BiH na IUT, na osnovu izvještaja Komisije za priznavanje ispita, priznaju se položeni ispiti iz prethodnog školovanja. Priznavanje ispita vrši se na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju koja mora biti ovjerena ili originalna, a koja obuhvata: uvjerenje o položenim ispitima sa druge visokoškolske ustanove sa postignutim ocjenama, original studentska knjižica (index), nastavni plan i program sa druge visokoškolske ustanove (koji po potrebi može obezbijediti i Univerzitet) te drugi dokumenti koji imaju značaj javne isprave, a mogu poslužiti prilikom donošenja odluke o priznavanju ispita.


4.    Akademski naziv nakon završetka studija
Po završetku magistarskog studija na Ekonomskom, Saobraćajnom, Fakultetu politehničkih nauka, Ekološkom, Fakultetu za medije i komunikacije ili na Pravnom fakultetu na Internacionalnom Univerzitetu Travnik kandidat stiče naučni naziv

    Magistar – (sa specifikacijom fakulteta i usmjerenja)


5.    Potrebni dokumenti za upis

 • Biografija (CV)
 • Diploma ili uvjerenje o diplomiranju
 • Nostrifikacija i ekvivalencija diplome stečene van BiH
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena
 • Dokaz ili izjava o poznavnju jednog stranog jezika
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rodni list
 • Dvije fotografije 6 x 4


6.    Posebne pogodnosti za kandidate:

 • Mogućnost plaćanja školarine u više rata
 • Mogućnost praćenja nastave putem interneta - učenje na daljinu
 • Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na Univerzitetu
 • Mogućnost nastavka studija na III ciklusu /Doktorski studij