Konkurs za upis na dodiplomski studij

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

Na osnovu Odluke Senata broj:  01-01-06-01/15, a u skladu sa Odlukom o upisu studenata u akademskoj 2015/2016. godini na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna Vlade SBK/KSB broj 01-02-346/15 od 07.07.2015. godine, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku  r a s p i s u je:

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2015 / 2016 godini

Ekonomski Fakultet

Saobraćajni fakultet

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • Bankarstvo i osiguranje
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Finansije, računovodstvo i revizija
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing i trgovina
 • Vazdušni saobraćaj
 • Turizam i Hoteljijerstvo

 

 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovni menadžment
 • Poslovna informatika

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

II Ciklus (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi :

 • Ekonomija, menadžment i biznis
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing, menadžment i trgovina
 • Sigurnost u saobraćaju
 • Preduzetništvo i samozapošljavanje
 • Vazdušni saobraćaj
 • Računovodstvo i revizija

 

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • Ekonomija
 • Saobraćaj
 • Menadžment
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing i trgovina
 • Sigurnost u saobraćaju
 • Preduzetništvo
 • Vazdušni saobraćaj
 • Računovodstvo, finansije, revizija

 

 

Fakultet za medije i komunikacije

Fakultet politehničkih nauka

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti:90

Vanredni studenti:90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • Komunikacije
 • ODSJEK MAŠINSTVO
  • Motori i vozila
  • Proizvodno mašinstvo
  • Mašinske konstrukcije
  • Energetika
 • Mediji i novinarstvo
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika
  • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
  • Građevinarstvo
  • Putevi
  • Hidrookolinski inžinjering
 • ODSJEK LOGISTIKA
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
  • Sigurnost
  • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
  • Preduzetnički menadžment
  • Informacioni menadžment
  • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Logistički menadžment

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • Odnosi s javnošću
 • ODSJEK MAŠINSTVO
  • Motori i vozila
  • Proizvodno mašinstvo
  • Mašinske konstrukcije
  • Energetika
 • Novinarstvo
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika
  • Telekomunikacije

 

 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
  • Građevinarstvo
  • Putevi
  • Građevinski menadžment
  • Arhitektura i urbanizam
 • ODSJEK LOGISTIKA
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
  • Sigurnost
  • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
  • Proizvodni menadžment
  • Kvalitet i logistika
  • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Energetski menadžment
  • Poslovni menadžment
  • Industrijski menadžment

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • Odnosi s javnošću
 • ODSJEK MAŠINSTVO
  • Industrijsko inžinjerstvo i menadžment
  • Mašinske konstrukcije
  • Motori i vozila
 • Mediji
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
  • Automatika i elektronika
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika
  • Telekomunikacije
 • Komunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
  • Građevinarstvo
  • Hidrookolinski inžinjering
  • Putevi
  • Geotehnika

 

 • ODSJEK ARHITEKTURA I URBANIZAM
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
  • Sigurnost
  • Inžinjerstvo zaštite na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • ODSJEK RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
 • ODSJEK LOGISTIKA
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Menadžment u logistici

 

Ekološki Fakultet

Pravni fakultet

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 75

Vanredni studenti: 75

Strani studenti: 20

Studijski programi:

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • Primjenjena ekologija
 • Opće pravo
 • Zaštita životne sredine

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 50

Studijski programi:

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • Ekologija i okolinsko upravljanje
 • Građansko pravo
 • Inžinjerstvo zaštite životne sredine
 • Historija države i prava
 • Očuvanje biodiverziteta
 • Krivično pravo
 • Održivi razvoj i obnovljivi izvori energije
 • Državno i međunarodno javno pravo

 

 • Privredno pravo

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 5

Studijski programi:

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Građanskopravni
 • Inžinjerstvo zaštite životne sredine
 • Historijskopravni
 • Biodiverzitet

 

 • Krivičnopravni
 • Održivi razvoj

 

 • Međnarodno i javno pravo
 • Zaštita okoliša u gradovima
 • Privrednopravni
 • Evropsko pravo

 

Fakultet informacionih tehnologija

 

I Ciklus (dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 

 

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

 

 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

II Ciklus (magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

 

 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE

 

 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

III Ciklus (doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

 

 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE

 

 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

Pomenuti studijski programi biće organizovani u trogodišnjem  (180 ECTS) i četverogodišnjem  (240 ECTS)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

Uslovi upisa:

 • Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija
 • Zvršen dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji studij za upis na II ciklus studija
 • Završen II ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studija

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija -dodiplomski studij:

 • Zahtjev za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše
 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi ili višoj školi
 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole
 • Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena van BiH
 • Rodni list
 •  Uvjerenje o državljanstvu
 •  Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih fakulteta
 •  Ovjeren nastavni plan i program ukoliko student prelazi sa drugog fakulteta
 • Dvije fotografije 6x4
 • Dokaz o uplati školarine (uplatnica)

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

 •  Biografija (CV)
 • Diploma ili uvjerenje o diplomiranju
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena
 • Dokaz ili izjava o poznavanju jednog stranog jezika
 • Rodni list
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dvije fotografije 6x4

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija –doktorski studij:

 • Biografija (CV)
 • Lista publikacija
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa I i II ciklusa studija
 • Preporuke dva univerzitetska profesora
 • Kratak nacrt tj. okvirni prijedlog interesa istraživanja
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rodni list
 • Dvije fotografije 6x4
 • Objavljena  dva naučna rada
 • Ovjerena kopija diploma o akademskom zvanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).

Posebne pogodnosti za kandidate:

ü  Kandidati koji su srednju školu završili odličnim uspjehom imaju pravo BESPLATNOG školovanja  na dodiplomskom studiju (redovni studenti)

ü  Mogućnost plaćanja školarine u više rata

ü  Mogućnost praćenja nastave putem interneta - učenje na daljinu

ü  Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na Univerzitetu

Konkurs ostaje otvoren dok se ne popuni prethodno naveden broj studenata.

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedeću adresu:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

Ul. Bunar bb, 72270 Travnik , BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel : 00 387 30 509 682;

       00 387 30 540 586

Mob: 00 387 61 556 867

Tel/fax - Info centar Sarajevo: 00 387 33 717 010

E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Web: www.iut.edu.ba