I ciklus studija

Ekonomski Fakultet

Saobraćajni fakultet

Studijski programi su: Studijski programi su:
 • Finansije, računovodstvo i revizija
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Bankarstvo i osiguranje
 • Menadžment u saobraćaju
 • Marketing i trgovina
 • Vazdušni saobraćaj
 • Preduzetništvo i samozapošljavanje

 

 • Turizam i hotelijerstvo

 

 • Poslovna ekonomija
 • Poslovni menadžment
 • Poslovna informatika

 

Fakultet za medije i komunikacije

Fakultet politehničkih nauka

Studijski programi su: Studijski programi su:
 • Komunikacije
 • Mašinstvo
  • Motori i vozila
  • Proizvodno mašinstvo
  • Mašinske konstrukcije
  • Energetika
 • Mediji i novinarstvo
 • Elektrotehnika
  • Elektroenergetika
  • Računarstvo i informatika
  • Telekomunikacije
 • Građevinarstvo i arhitektura
  • Građevinarstvo
  • Putevi
  • Hidrookolinski inžinjering
 • Logistika
  • Privredna i tehnička logistika
  • Logistika sistema
  • Logistički menadžment
 • Sigurnost i zaštita na radu
  • Sigurnost
  • Zaštita na radu
 • Inžinjerski menadžment
  • Preduzetnički menadžment
  • Informacioni menadžment
  • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
  • Menadžment ljudskih resursa
  • Logistički menadžment

 

Fakultet informacionih tehnologija

Studijski programi su:
 • Informacione tehnologije
 • Računarski sistemi i mreže
 • Softversko programiranje

 

Ekološki Fakultet

Pravni fakultet

Studijski programi su: Studijski programi su:
 • Primjenjena ekologija
 • Opće pravo
 • Zaštita životne sredine

 

Potrebni dokumenti za upis na I ciklus studija:

 • Zahtjev za upis sa tačno naznačenim odsjekom na koji se konkuriše
 • Diploma o završenoj srednjoj školi ili višoj školi
 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole
 • Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena van BiH
 • Rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih Fakulteta
 • Dvije fotografije 6 x 4
 • Dokaz o uplati školarine ( uplatnica )

Pomenuti studijski programi biće organizirani u trogodišnjem  (180 ECTS) i četvrogodišnjem  (240 ECTS)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2 i 4+1.