INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Obavještenje - u subotu, 22.07.2017. godine u 14:00 h, kandidat Davor Spajić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E


Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u  subotu, 22.07.2017. godine u 14:00 h, kandidat  Davor Spajić će javno braniti magistarski rad na temu:

Unapređenje prometno-tehničkih elemenata ceste u cilju povećanja sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.