INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Global UGRAD program za 2018/2019 godinu

Ambasada Sjedinjenih Americkih Država u Bosni i Hercegovini obavijestila je Ministarstvo
civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je objavljen konkurs Global UGRAD program razmjene
za akademsku 2018/2019.godinu.UGRAD