INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Eurasia Review i Foreign Policy News, SAD o Internacionalnom univerzitetu Travnik

Da značaj kvalitetne prepoznatljivosti i međunarodne pojavnosti visokoškolskih institucija svoju potvrdu neminovno mora imati i kroz kvalitetnu medijsku prezentaciju, pokazuje nadahnuto predstavljanje Internacionalnog univerziteta Travnik u uglednim online časopisima u Sjedinjenim Američkim Državama: Eurasia Review i Foreign Policy News, časopisima za vijesti i analize.

Peter Tase, predavač sa nekoliko univerziteta u SAD & Južnoj Americi i slobodni novinar je u posljednjih sedam dana predstavio više tekstova o Internacionalnom univerzitetu Travnik, kao član redakcije Eurasia Review (čan redakcije ovog časopisa za vijesti i analize iz SAD-e od 2014.g. je i profesor sa IUT-a, Doc. dr. Sabahudin Hadžialić) i redovan saradnik Foreign Policy News-a.

Klikom na svaku od sljedećih fotografija možete na engleskom jeziku pročitati predstavljanja Internacionalnog univerziteta Travnik u periodu od 30.8.2017.g. do 5.9.2017.g.:

30.8.2017.g.

Foreign Policy News

ER FP 1

30.8.2017.g.

Eurasia Review

ER FP 2

31.8.2017.g.

Foreign Policy News

ER FP 4

2.9.2017.g.

Foreign Policy News

ER FP 5

5.9.2017.g.

Eurasia Review

ER FP 3

Peter Tase će uskoro posjetiti Internacionalni univerzitet Travnik i 20.10.2017.g. kako bi studentima, kao i akademskom osoblju univerziteta održao predavanje na temu: “Azerbejdžan i Bosna i Hercegovina; multikulturalizam, religijska tolerancija i bilateralna saradnja”.

 

 

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/