INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Predavač sa Internacionalnog univerziteta Travnik će održati seriju predavanja na Kazimieras Simonavičius univerzitetu u Vilniusu, Litvanija

vilnius 27.2.2017 2

U okviru Erasmus+ programa mobilnosti, Dr.sci Sabahudin Hadžialić, profesor sa Fakulteta za medije i komunikacije, Internacionalnog univerziteta Travnik boravi u Vilniusu, u Litvaniji gdje će u srijedu, 1.3.2017.g. održati seriju predavanja studentima Kazimieras Simonavičius univerziteta na temu „Interkulturalno komuniciranje“.

Istovremeno, kao Koordinator za međunarodne odnose IUT-a, naš predavač je u ponedjeljak, 27.2.2017.g. imao sastanak sa kolegicom Vaivom Poškaite- Tomašević, Međunarodnim koordinatorom KSU-a u Vilniusu tokom kojeg je naglašena pretpostavka daljnjeg razvoja međunarodne saradnje između naša dva univerziteta. Saradnja će dalje biti usmjerena ne samo na programe mobilnosti studenata i akademskog i ne-akademskog osoblja, već i na konkretnu povezanost fakulteta naših univerziteta sa ciljem zajedničkog rada na unaprjeđenju kurikuluma i realizacije zajedničkih nastavno-naučnih programa i naučno istraživačkih projekata.

vilnius 27.2.2017

Internacionalni univerzitet Travnik podržava mobilnost studenta, akademskog i ne-akademskog osoblja IUT-a sa ciljem implementacije  slogana „Za život prepun mogućnosti“ razumijevajući ozbiljnost neposredne prepoznatljivosti kvaliteta naših profesora, saradnika i osoblja, ali i studenata ne samo na prostorima Bosne i Hercegovine, već i Evrope i cijeloga svijeta.

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/