INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Strategija razvoja

STRATEGIJA RAZVOJA IUT 2011-2017 GODINE

Aktivnosti na kreiranju strateških pravaca razvoja Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku će se temeljiti na slijedećim projekcijama:

 1. Internacionalni univerzitet Travnik će nastaviti provoditi kvalitetno i učinkovito obrazovanje na svim nivoima akademskih studija. Obrazovanje na IUT u Travniku neophodno je usmjeravati prema fleksibilnim metodologijama učenja i cjeloživotnom obrazovanju u skladu sa potrebama zajednice, privrede i društva.
 2. Internacionalni univerzitet Travnik ima naučno - istraživački profil i ustrojenu naučnu aktivnost na području prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. Treba nastaviti institucijsku brigu za razvoj naučno-istraživačkih karijera s povećanom naučnom produkcijom.
 3. Internacionalni univerzitet Travnik treba postati institucija s visokim nivoom organiziranosti i odgovornosti u kojem dolazi do izražaja nadarenost i sposobnost svakoga pojedinca koji se u transparentnim procesima ravnopravno natječu kako u SBK, Bosni i Hercegovini tako i Europskoj Uniji.
 4. Internacionalni univerzitet Travnik treba biti uključen u privredni razvoj i razvoj zajednice, te usmjeravati tranziciju ka društvu znanja.
 5. Internacionalni univerzitet treba se aktivno uključiti u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA), te sistemski i organizirano poticati unutarnju i vanjsku mobilnost svojih nastavnika (naučnika) i studenata.

Uz pomenute projekcije strateških pravaca Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku definirani su i glavni strateški zadaci koji su predviđeni za vremenski horizont od 2011. godine do 2017. godine.

Glavni zadaci do 2017. godine su:

 • Ustrojavanje postdiplomskih i specijalističkih studija u naučnim poljima  prirodnih, društvenih i tehničkih nauka;
 • Postizanje raspoloživosti barem po 10 naučno kvalificiranih i međunarodno prepoznatljivih mentora u naučnim poljima prava, ekologije, saobraćaja, ekonomije, logistike, medija i komunikacija.
 • Upotpunjavanje intelektualnim resursima kako bi se dobila pretpostavka za provođenje izbora u naučnonastavna zvanja iz naučnog domena društvenih, prirodnih i tehničkih nauka;
 • Ustrojavanje studija „Mediji i komunikacije”, novih smjerova na Fakultetu za privrednu i tehničku logistiku i novih smjerova na Saobraćajnom fakultetu.
 • Ustrojavanje studija „Prava”.
 • Usavršavanje kriterija i modela vrjednovanja ostvarenih rezultata;
 • Ostvarivanje i optimizacija usvojenih studijskih programa na svim studijima, te postizanje kompatibilnosti sa ostalim europskim univerzitetima;
 • Uvođenje obrazovnih programa za nova zvanja i zanimanja;
 • Kontinuirano razvijanje postojećih i ustrojavanje novih naučnih laboratorija;
 • Usvajanje novih znanja i potiskivanje zastarjelih;
 • Uključivanje u ISVU sistem i njegovo funkcioniranje na svim nivoima;
 • Naučno i stručno usavršavanje nastavnika (naučnika) uz poseban naglasak na usavršavanje mladih istraživača, kroz sistem naučnih pripravnika (asistenata). Ostvariti odnos  nastavnik/asistent, odnos  1/1;
 • Poticanje kontinuiranog obrazovanja nastavnika, asistenata, ali i tehničkih i administrativnih uposlenika;
 • Brže prihvatanje novih trendova u obrazovanju, razvijanje i uvođenje novih modela obrazovanja, te stvaranje okruženja i klime uspješnosti i visokih očekivanja;
 • Davanje poticaja u naučnoistraživačkom radu i projektima naročito za međunarodne projekte i saradnju;
 • Poticanje saradnje s privredom uz pomoć svršenih studenata;
 • Omogućavanje aktivnijeg statusa studentima, razvoj slobode stvaralaštva i kreativnosti;
 • Organiziranje i provođenje programa cijeloživotnog obrazovanja inženjera, naučnika, i dr.
 • Kontinuirano traganje za učinkovitijim modelima i novim izvorima finansiranja s ciljem pomirenja tržišne orijentacije i potreba izvrsnosti rezultata;
 • Poticanje saradnje IUT u Travniku s drugim ustanovama u zemlji i svijetu - u područjima obrazovanja, nauke i privrede;
 • Kontinuirano i ciljano djelovanje u široj i užoj javnosti, jačanje društvenog utjecaja s ciljem postizanja izvrsnosti uposlenika, struke, proizvoda (diplomiranih studenata,....) i usluga IUT u Travniku;
 • Popularizacija Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku, akademskih jedinica (fakulteta) i njegovih djelatnosti upoznavanjem šire javnosti i svih privrednih i društvenih djelatnosti s kojima bi IUT mogao sarađivati;
 • Njegovanje skromne tradicije (IUT sa svojim organizacionim jedinicama egzistira od 2006. godine) i akademskih tekovina iz proteklog razdoblja visokoškolskog obrazovanja;
 • Izrada registra završenih studenata Univerziteta - Fakulteta (Alumni) od osnivanja do danas;
 • Izrada novih web stranica Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku s preglednim sadržajima akademskih entiteta (fakulteta i ostalih službi).
Cijeli tekst strategije razvoja univerziteta možete preuzeti ovdje
pdficon small