INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Telefonski brojevi

 • Rektorat
 • Rektorat FAX

Akademik prof. dr. sc. Ibrahim Jusufranić

030-509-675

030-509-518

 • Generalni menadžer
Doc. dr. sc. Jasmin Jusufranić 030-509-520
 • Izvršni menadžer
Mirsad Imamović, MA dipl. ing 030-509-510
 • Služba za ekonomsko-finansijske poslove
Sena Alihodžić 030-509-676 
 • Prorektorat

Prof. dr. Cariša Bešić

030-509-501
 •  Dekanat / Saobraćajni fakultet

Prof.dr.sc. Sinan Alispahić

030-509-516
 • Dekanat / Fakultet politehničkih nauka
Prof. dr.sc. Asib Alihodžić 030-509-677
 • Dekanat/ Fakultet ekonomskog fakulteta
Prof. dr. Enes Huseinagić
030-509-515
 • Dekanat/ Fakultet politehničkih nauka
Prof. dr. Asib Alihodžić 030-509-677
 • Dekanat/ Ekološki fakultet
Prof. dr. Krsto Mijanović 030-509-513
 • Koordinator za međunarodnu saradnju
Prof. dr. Sabahudin Hadžialić 030-509-504
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Aida Varupa, MA

Aid Haskić, BA

030-509-678 
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
 • Kancelarija za kvalitet

BA. Sanela Salkić

Amila Duraković, MA

030-509-679 
 • Služba za informatičku podršku
 • Saradnik za opće poslove

Merima Delić, MA dipl. ing.

Samir Hrnjić, BA

030-509-680 
 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Alisa Salkić, MA

030-509-508
 • PR služba
Lejla Skopljak, MA 030-509-681
 • Studentska služba

Adela Mujinović

Sadina Terzić

Adela Arifović

Tanja Ljoljić

030-509-682


030-540-586 

 • Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Selma Otuzbir, MA

Amir Mešinović, MA

030-540-597

030-509-512

 • Saradnik za opće poslove
 • Referent za informatičku podršku

Zahid Maličević

Murat Elezović

030-509-505
 • Saradnik za opće poslove
 • Služba za informatičku podršku

Almedina Hatarić, MA

Alem Kozar, MA

030-509-511
 • Kopirnica
Adis Abazović 030-509-517
 • Štamparija
Adis Abazović 030-509-500
 • Recepcija - Security
Recepcija - Security 030-509-514

Info centar Sarajevo +387 33 717 010