INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Institut Saobraćajnog fakulteta

Ciljevi instituta su promocija primijenjenih istraživanja, novih tehnologija, ekspertna znanja iz svih oblasti Saobraćajnog fakulteta.
U okviru instituta se mogu preduzimati specifična istraživanja iz oblasti saobraćaja, izrada studija, elaborata i projekata. Cilj instituta je da uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama, saradnja sa drugim fakultetima i institutima, učestvovanje na tenderima u zemlji i inostranstvu za realizaciju projekata i studija od strateškog značaja.
U tom smislu uspostavljena je saradnja sa mnogobrojnim kompanijam na nivou kantona, enitteta i države BiH, preduzećima iz oblasti saobraćaja i logistike i brojnim transportnim preduzećima i kompanijama.