INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

IUT Izdvojeno

Uspješna realizacija Erasmus+ programa mobilnosti u saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije

PRIZNANJE ZA IZVANREDNO LIDERSTVO za rektora IUT-a iz Sjedinjenih Američkih Država

AKADEMIKU, PROF.DR. IBRAHIMU JUSUFRANIĆU DODIJELJENA TITULA POČASNOG PROFESORA AKADEMSKE UNIJE U OXFORDU, VELIKA BRITANIJA

Internacionalni univerzitet Travnik održao XIV Međunarodnu konferenciju - “Korporativna sigurnost u BiH i zemljama zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta”

Evropsko društvo za Istraživanje kvaliteta iz Berlina dodijelio Internacionalnom univerzitetu Travnik nagradu Izbor kvaliteta 2016

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Nahičevan univerziteta iz Nahičevana, Autonomna Republika Nahičevan, Azerbejdžan

IUT Novosti

Uspješna realizacija Erasmus+ programa mobilnosti u saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije
17.01.2017 | Javne vijesti | U skladu sa potpisanim Inter-institucionalnim ugovorima u okviru Erasmus+ programa mobilnosti sa univerzitetima iz Evropske unije, u proljetnom semestru 2016/17 akademske godine ...
PRIZNANJE ZA IZVANREDNO LIDERSTVO za rektora IUT-a iz Sjedinjenih Američkih Država
30.12.2016 | Javne vijesti | „Rektor IUT, Akademik, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić“ Strateške vizije rektora IUT-a, Akademika, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića uobličene i metodološki u...
Inspirativna Zahvalnost iz EVROPSKE AKADEMIJE NAUKA za Akademika, rektora, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića
27.12.2016 | Javne vijesti | Akademik Petar baron Rajačić iz EVROPSKE AKADEMIJE NAUKA je uputio dopis Zahvalnosti na adresu Akademika, rektora, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića a koja se odnosi na izvanrednu i in...
AKADEMIKU, PROF.DR. IBRAHIMU JUSUFRANIĆU DODIJELJENA TITULA POČASNOG PROFESORA AKADEMSKE UNIJE U OXFORDU, VELIKA BRITANIJA
24.12.2016 | Javne vijesti | Tokom godišnje skupštine Akademske unije u Oxfordu, Engleska, održane 20.12.2016.g. na kojoj se tradicionalno sastaju akademici i naučnici, rektori vodećih univerzi...
Sastanak dekana Ekonomskog fakulteta IUT-a i dekana Kaunas fakulteta humanističkih nauka VU-a, sa saradnicima
21.12.2016 | Javne vijesti | U skladu sa planovima usmjerenih pro-aktivnom početku implementacije Ugovora koji je potpisan u subotu, 17.12.2016.g. između Internacionalnog univerziteta Travnik, Travnik, Bosna i...
Internacionalni univerzitet Travnik održao XIV Međunarodnu konferenciju - “Korporativna sigurnost u BiH i zemljama zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta”
21.12.2016 | Javne vijesti | U cilju razvoja i unaprijeđenja nastavno-naučnog procesa i daljeg pozitivnog pozicioniranja naučno istraživačkih kvaliteta unutar svjetskih akademskih tokova, Internacionalni uni...