IUT Izdvojeno

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2016/2017.godini

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineSREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU Na osnovu Odluke Senata broj: 01-01-06-01/16, a u skladu sa dobijenom Saglasnosti Ministarstva obrazovanja,…

Internacionalni univerzitet Travnik dobitnik jednog od najprestižnijih svjetskih priznanja za kvalitet i izvrsnost

 Nadgradnja prihvaćenih akreditacijskih pretpostavki kontinuiteta usavršavanja strateške, metodološke uobličenosti kako akademskog tako i  rada menadžmenta, ali i cjelokupnog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik iz Travnika dovela je do prestižne nominacije početkom…

Internacionalnom univerzitetu Travnik iz Travnika dodijeljena institucionalna akreditacija

Uz prigodnu svečanost je u ponedjeljak, 23.5.2016.g. u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, dodijeljena institucionalna akreditacija Internacionalnom univerzitetu Travnik. Rješenje kojim se Internacionalnom univerzitetu…

Predstavnik IUT-a učestvovao na sastanku sa delegacijom Evropske komisije u Banjoj Luci

Sa ciljem približavanja različitih mogućnosti za učešće u novom programu Evropske unije za istraživanje i inovacije – HORIZONT 2020, u Rektoratu Univerziteta u  Banjoj Luci je u srijedu, 08.6.2016.g., održan…

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Tehnološkog univerzitetskog koledža Gana, iz Akre, Gana

U  skladu sa ranije usklađenim i uobličenim ciljevima nastavno-naučnog procesa i daljeg razvoja nastavno-naučno istraživačkih ciljeva, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je usmjeren, pored regionalne, i prema saradnji sa univerzitetima…

Dogovor o međunarodnoj obrazovnoj saradnji Internacionalnog univerziteta Travnik i Kahramanmaraş Sütçüimam univerziteta iz Kahramanmarasa, Turska

U  skladu sa ranije usklađenim i uobličenim ciljevima nastavno-naučnog procesa i daljeg razvoja nastavno-naučno istraživačkih ciljeva, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je usmjeren, pored regionalne, i prema saradnji sa univerzitetima…

IUT Novosti

_KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2016/2017.godini
24.08.2016 | Javne vijesti | Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i HercegovineSREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU Na osnovu Odluke Senata b...
Internacionalni univerzitet Travnik –saradnja sa evropskim univerzitetima kao kontinuitet razvoja obrazovnih, naučnih i istraživačkih procesa
22.08.2016 | Javne vijesti | U skladu sa ključnim smjernicama uspostavljenim od strane Senata IUT-a i konkretnim ciljevima naglašenim od strane Akademika, rektora, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, Interna...
Kontinuitet uspjeha studenata Internacionalnog univerziteta Travnik
02.08.2016 | Javne vijesti |   Nastavljajući uspješnu tradiciju osvajanja jednog od prva tri mjesta na svim studentskim sportskim takmičenjima u      zemlji i van nje na kojima su do...
_Internacionalni univerzitet Travnik dobitnik jednog od najprestižnijih svjetskih priznanja za kvalitet i izvrsnost
29.07.2016 | Javne vijesti |  Nadgradnja prihvaćenih akreditacijskih pretpostavki kontinuiteta usavršavanja strateške, metodološke uobličenosti kako akademskog tako i  rada menad...
Studenti III godine saobraćajnog fakulteta IUT-a na terenskoj nastavi u Srednjobosanskom kantonu
07.07.2016 | Javne vijesti | Studenti Saobraćajnog fakulteta (III godina, odsjek: drumski i gradski saobraćaj) Internacionalnog univerziteta Travnik sa svojim predavačima, Dekanom Saobraćajnog fakulteta, Prof....
Student III ciklusa studija objavio rad u Međunarodnom naučnom časopisu „Treći koncept“ u Indiji
07.07.2016 | Javne vijesti | U skladu sa razvojem i metodološkim uobličavanjem doktorskih studija koji su usklađeni sa najmodernijim pristupima uvida, analize i prezentacije naučnih oblika pojavnosti pr...